ARZ NEDIR? ARZ EĞRİSİNİ KAYDIRAN FAKTÖRLER NELERDiR?

ARZ NEDIR?
Arz,  üreticilerin belli bir zamanda, farklı fiyatlarında satmak için getirdikleri farklı mal veya hizmet miktarıdır.   Diğer şartların sabit kaldığı kabul edildiğinde, mal ya da hizmetin fiyat arttığında arz edilen miktar artar. -vice versa-

Arz Eğrisi ve Eğriyi Kaydıran Faktörler
P = c+dQ
P = Fiyat (bagimsiz degisken)
c Arz edilen miktarı sıfırlayan fiyat
d Arz fonksiyonunun eğimini gösterir
Q P fiyatta arz edilen miktar
ARZ EĞRİSİNİ KAYDIRAN FAKTÖRLER NELERDiR?


Arz Eğrisini Kaydıran Faktörler Nelerdir?

Bütün maddelerde diğer bütün faktörler sabit olduğu kabul edilir!

1- Üretim maliyeti arttığındamalın birim ücreti artar ve eğri SOLA kayar. –vice versa- Örneğin fındık üretiminde, işçi ücretlerinin artması, aynı fiyata daha az fındık satılması anlamına gelir. Dolayısıyla eğri sola kayar.

2- Teknolojik gelişmeler verimliliği artırır ve eğri SAĞA kayar. –vice verssa- Örneğin, bir otomobil fabrikası yeni bir teknoloji kullarak üretim maliyetini azaltır ve fiyatlar düşer. Dolayısıyla talep artar ve arz eğrisi de sağa kayar.

3- Diğer malların fiyatları artarsa eğri SOLA kayar. Örneğin araba ve yat satan bir firma araba fiyatlarında artış yaşandığında araba daha karlı diye düşünecek ve yat için talep eğrisi sola kayar.

4- Vergilerin artması maliyeti artırır ve eğriyi SOLA kaydırır. –vice versa- Çünkü maliyet artmıştır ve üretici aynı fiyata daha az arz yaratmaya başlar. Çünkü karı azalmıştır.

5- Sübvansiyonların artması maliyeti azaltır ve dolayısıyla eğriyi sağa kaydırır. –vice versa-
Fiyatların beklentisinde, benklenti yükseliş yönündeyse eğri SOLA kayar. –vice versa- Örneğin gelecek yıl fiyatlarda artış bekleyen üretici şimdi daha az arz edecektir.

7- Rakip firma sayısının artışı eğriyi sağa kaydırır. –vice versa-

8- Hava koşulları, özellikle tarımsal arzda önemlidir. Kötü hava koşulları arz eğrisinin sola kaymasına neden olur. Örneğin, bir mısır üreticisi için hasat döneminden önce yaşanan bir don olayı, arz eğrisini sola kaydıracaktır.

Daha Fazlası İçin (Bkz: İşletme Ekonomisi)

No comments:

Post a Comment